Cervikálny / cytologický / pap ster

Gynekologické vyšetrenie vykonávané minimálne jedenkrát ročne a slúži na odhalenie a včasné zachytenie nádorových a prenádorových zmien krčka maternice.