Kalkulačka užívania DeflaGynu®

Pravidelné a správne užívanie zdravotníckej pomôcky DeflaGyn® napomáha k úprave nálezu na krčku maternice.
Na základe 3 údajov ako je deň dalšej kontroly u Vašeho gynekológa, začiatok poslednej menštruácie a informácie či menštruujete,
sa Vám nižšie vygeneruje schéma užívania DeflaGynu®.

Menštruujete v súčasnej dobe?
Začiatok poslednej menštruácie
Dátum budúcej návštevy gynekológa

Vaginálny gél DeflaGyn® je systém zdravotníckych pomôcok. DeflaGyn® by sa mal používať po konzultácii s lekárom alebo lekárnikom.

Pred použitím aplikačnej súpravy DeflaGyn® si pozorne prečítajte súhrn pokynov na použitie.
(CE 1014 vaginálny gél, CE 0459 aplikátor)

Príbalovú informáciu si môžete stiahnuť TU.