Slovníček

DeflaGyn® Vaginálny gél

Cervikálny / cytologický / Pap test

Pap test je vykonávaný počas gynekologického vyšetrenia, minimálne jedenkrát ročne. Slúži na odhalenie a včasné zachytenie nádorových a prenádorových zmien krčka maternice.

Antioxidačný účinok = antioxidant

Antioxidačný účinok určitých látok, napr. kyselina citrónová, seleničitan sodný, dokážu neutralizovať potenciálne škodlivé pôsobenie vírusov (HPV), baktérií (obmedzujú proces oxidácie).

Cervikálna dysplázia

Cervikálna dysplázia je stav, pri ktorom dochádza k abnormálnej zmene buniek sliznice.

Krčok maternice/hrdlo

Jedná sa o spodnú zúženú časť maternice.

Epiteliálne bunky

Epitel, čiže výstelka, kryje vonkajší alebo vnútorný povrch organizmu.

Nízkorizikové papilomavírusy

Nízkorizikové papilomavírusy sú kmene 6 a 11, ktoré môžu byť príčinou genitálnych bradavíc.

Papilomavírus = HPV

Je to najčastejšia pohlavne prenosná infekcia, ktorá je považovaná za hlavnú príčinu rakoviny krčka maternice.

Regresia

Regresia znamená návrat, ústup, opozitum progresie.

Remisia

Remisia znamená návrat k pôvodnému stavu.

Vysokorizikové papilomavírusy

Vysokorizikové papilomavírusy sú kmene 16 a 18, ktoré môžu byť príčinou rakoviny krčka maternice.

Vaginálny gél DeflaGyn® je systém zdravotníckych pomôcok. DeflaGyn® by sa mal používať po konzultácii s lekárom alebo lekárnikom.

Pred použitím aplikačnej súpravy DeflaGyn® si pozorne prečítajte súhrn pokynov na použitie.
(CE 1014 vaginálny gél, CE 0459 aplikátor)

Príbalovú informáciu si môžete stiahnuť TU.

DeflaGyn vaginálny gél vlna