Pre zdravie krčka maternice

Vynechávanie preventívnych prehliadok obavy z rakoviny nezmierni, návšteva gynekológa áno.  Na dobré správy však nemusíte len čakať, môžete sa o ne samy pričiniť.

 Podľa štatistík ESMO (European Society for Medical Oncology) karcinóm krčka maternice postihuje predovšetkým mladšie ženy v produktívnom veku a viac ako polovica prípadov karcinómu krčka maternice sa vyskytuje u žien mladších ako 45 rokov. Je štvrtou najbežnejšou rakovinou u žien na celom svete a celosvetovo druhou najčastejšou príčinou úmrtia žien na zhubný nádor. Na Slovensku je každoročne diagnostikovaných približne 550 nových prípadov ochorenia a asi 200 žien naň každý rok zomiera. Táto smutná štatistika by sa pritom dala zvrátiť. Prvým krokom k zníženiu úmrtnosti žien na rakovinu krčka maternice je prevencia, teda pravidelné návštevy gynekológa na preventívnych prehliadkach a absolvovanie potrebných vyšetrení, ktoré dokážu včas zachytiť prípadný vznikajúci alebo narastajúci problém.

 

HPV ako súčasť života

„Hlavnou príčinou vzniku rakoviny krčka maternica je perzistujúca  infekcia vysoko rizikových typov HPV(human papilloma virus). Vírus infikuje a pri dlhodobom pretrvávaní infekcie poškodzuje bunky slizníc pohlavných orgánov. Dnes vieme, že pomerne vysokú afinitu má aj  k sliznici hrtana a  avšak nie v tak vysokej príčinnej súvislosti ako je tomu u karcinómu krčka maternice “ vysvetľuje gynekológ, MUDr. Ctirad Mokráš. Počas života sa vírusom HPV infikuje v období od prvej sexuálnej skúsenosti do 45 roku života približne 80 % žien. „K infikovaniu dochádza predovšetkým, ale nie výhradne, pohlavným stykom. Cestou prenosu možu byť aj rôzne iné sexuálne praktiky, no vírusy sa prenášajú v prvom rade kontaktom s kožou. Pozitívnym faktom  je, že vo väčšine prípadov ide o prechodný stav a organizmus  so správne fungujúcou imunitou je schopný v priebehu 18-24 mesiacov infekciu z tela vylúčiť /eradikovať/, preto niektoré ženy ani nezaznamenajú prítomnosť tejto infekcie. „Treba poznamenať, že vzhľadom k dnešným poznatkom o vzniku ochorenia, prítomnosť vírusovej infekcie v bunkách krčka maternice neznamená ochorenie uvedeného orgánu, ale predstavuje stav zvýšeného rizika“ približuje lekár. Na druhej strane však existuje malá skupina, ktorú podľa údajov Ligy proti rakovine predstavuje približne 10 – 20 % žien, ktorých imunitný systém nie je dostatočne výkonný, prípadne bola infekcia vírusom natoľko masívna, že s ňou telo nezvláda bojovať. Môže preto dochádzať k zmenám na bunkách, ktoré v horizonte niekoľkých rokov môžu prejsť zo štádia prekancerózy do rakoviny krčka maternice.

Dôležitá prevencia

Čo môžu ukázať výsledky cytológie?

V cytologickom laboratóriu sú cytologické stery spracované a špecialistami vyšetrené. Rozdelené sú do kategórií, ktoré majú pre gynekológa zásadný význam, pretože sú základom jeho  klinickej úvahy, na základe ktorej doporučuje interval nasledujúcej kontroly.

 V prípade normálneho cytologického nálezu pacientka pokračuje v jednoročnom screeningovom programe. Pri kategóriách, keď sa v cytologickom obraze zistia  atypické bunky nejasného pôvodu –ASCUS, alebo ide o bunky LSIL– dyspláziu s nízkym rizikom vzniku karcinómu, doporučuje sa vykonať kontrolný cytologický ster s časovým odstupom 4-6 mesiacov.

Ak je v cytologickom náleze HSILASC-H – dysplázia s vysokým rizikom vzniku karcinómu, je potrebné ďalšie vyšetrenie špecialistom – expertným kolposkopistom. 

Obdobie čakania

Podľa MUDr. Ctirada Mokráša  sa v prípadoch, ako sú vyššie uvedené, volí stratégiu „watchful waiting“, teda vyčkávanie a sledovanie v priebehu ďalších štyroch až  šiestich mesiacov. Po zvolenom období vykoná ďalší kontrolný ster. Čas medzi prvým a kontrolným sterom je pre väčšinu žien psychicky náročný. Pritom výsledok ďalšieho steru môže ukázať, že šlo len o dočasný problém. Pacientka však nemusí len pasívne vyčkávať. Môže konať tak, aby zvýšila pravdepodobnosť negatívneho výsledku v kontrolnom stere. Ak predpokladáme, alebo máme potvrdenú prítomnosť HPV infekcie , je veľmi vhodné využiť toto obdobie „inteligentným“ čakaním a na podporu zlepšenia cytologických nálezov typu ASCUS alebo LSIL môže pacientka použiť vaginálny gél DeflaGyn®.  

 

Výskum:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27761030